Project: Back from the Line

Op 7 september 1944 kwam er een nieuwe divisie aan land in Normandië. De 104de Amerikaanse infanterie divisie, de Timberwolves divisie, had nog geen actie gezien en de soldaten stonden te popelen om hun waarde te tonen.
Ze namen hun posities in rond de Belgische grensstad Wuustwezel waar ze in een Britse sector terecht kwamen. Het is hier dat hun offensief begon.
 

 

On September 7, 1944 a new division disembarked in Normandy. The American 104th Infantry Division, nicknamed ‘the Timberwolves’, had not seen action yet and its soldiers were ready to show their mettle.

 

They took up position near the Belgian border town of Wuustwezel, thus ending up in a British sector. It was here that they started on the offensive.

  

 De Timberwolves vielen op 25 oktober 1944 Nederland binnen. De bevrijding kon beginnen. Al snel was Zundert bevrijd en trokken de GI’s verder op langs de baan Breda-Roosendall.

On October 25th, 1944 the Timberwolves crossed into occupied Holland. The liberation was on its way. Very soon, they liberated Zundert and the GI’s continued their advance along the Breda-Roosendall road. 

 

 

Op 2 november 1944 rukten de soldaten op naar de Mark rivier en een bruggenhoofd werd gevormd. Hoewel de divisie in snelle opvolging succes na succes boekte, werden er ook verliezen geleden. 

On November 2nd, 1944 the soldiers moved up to the Mark river and formed a bridgehead. Although the division was having a very successful advance, they were also suffering casualties.  

 

 Op 5 november 1944 werd de Maas bereikt. De divisie werd teruggetrokken richting Aken, waar ze bij het Amerikaanse 7de korps werden gevoegd. Een eenheid van het  414de infanterie regiment werd ondergebracht in een oude hoeve in afwachting van het vervoer.

On November 5th, 1944 the river Maas was reached. The division was to be relocated near Aachen, where it would join the US 7th Army Corps. A unit of the 414th Infantry Regiment was billeted to an old farm house where they were to await transportation. 

 

 

 Door de geleden verliezen moesten er ook nieuwe rekruten aangevoerd worden. Deze nieuwelingen moesten kameraden vervangen die nog maar pas verloren waren. Ze werden daardoor ook niet altijd even warm verwelkomd.

Because of the casualties that had been suffered, new recruits were being sent in. These ‘newbies’ had to replace comrades that had only very recently been lost. They were not always welcomed with a warm smile. 

 

 

Achter de linies konden de soldaten tot rust komen. Het was het uitgelezen moment om brieven naar de geliefden thuis te schrijven. Ook konden ze hier rustig de brieven van thuis lezen.

In the rear, the soldiers had time to relax. It was the opportune moment to write letters to the ones they loved back home. Here, they could also read the letters from those loved ones.  

 

 De laatste onderdelen van het 104de werden op 7 november 1944 weggetrokken uit Moerdijk. Van daar gingen ze naar Aken om wat tot rust te komen en te herbevoorraden. Voor hen was de oorlog nog niet gedaan.

The last elements of the 104th ID were pulled out of Moerdijk on November 7th, 1944. They went to Aachen for some R&R and necessary replenishments. The war, however, was not over yet.  


Op 16 november 1944 trokken de Timberwolves Duitsland in. Van hier begon een hels offensief van 195 opeenvolgende dagen. 

On November 16th, 1944 the Timberwolves moved further into Germany. They started an offensive that would last for 195 consecutive days.

 

Text: Joeri Op de Beeck

Recent Photos

Newest Members